Hos Moltke-Leth yder vi generel bistand, såvel erhvervs- som privatretlig. Vi har advokater med specialer indenfor følgende områder:

 • Ansættelsesret

  Moltke-Leth yder juridisk bistand og rådgivning indenfor alle aspekter af individuel og kollektiv arbejds- og ansættelsesret.

  Læs mere
 • Dødsboer og testamenter

  Moltke-Leth bistår med rådgivning vedrørende bobehandling

  Læs mere
 • Entreprise

  Moltke-Leth rådgiver om alle aspekter inden for entrepriseretten.

  Læs mere
 • Erstatning og forsikring

  Moltke-Leth rådgiver indenfor alle grene af erstatnings- og forsikringsretten

  Læs mere
 • Familiens retsforhold

  Moltke-Leth tilbyder rådgivning vedrørende separations- og skilsmissesager, bodeling m.v. og generationsskifte

  Læs mere
 • Fast ejendom

  Moltke-Leth rådgiver professionelle investorer i fast ejendom og bistår også privat personer ved køb af ejerlejligheder eller fast ejendom.

  Læs mere
 • Fonde

  Moltke-Leth rådgiver om danske og udenlandske - erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde samt Trusts. Desuden forvalter Moltke-Leth en række erhvervsfonde og familiefonde.

  Læs mere
 • Generationsskifter

  Moltke-Leth rådgiver om planlægning og gennemførelse af generationsskifter, herunder internationale generationsskifter

  Læs mere
 • Læge- og tandlægeklinikker

  Moltke-Leth yder rådgivning til speciallægepraksis og tandlægeklinikker

  Læs mere
 • Landbrug og skovbrug

  Moltke-Leth rådgiver alle aktører indenfor landbrug og skovbrug med bl.a. køb og salg af landbrugsejendomme

  Læs mere
 • Leje- og erhvervslejeret

  Moltke-Leth rådgiver om de komplekse forhold

  Læs mere
 • Proces

  Moltke-Leth har en betydelige erfaring med at bistå klinter indenfor juridisk konfliktløsning

  Læs mere
 • Samarbejdskontrakter

  Moltke-Leth rådgiver om erhvervsaftaler mellem erhvervsdrivende indenfor en lang række industrier.

  Læs mere
 • Selskabsret

  Moltke-Leth rådgiver ejere og ledelse om alle forhold inden for selskabsret og tilknyttede retsområder...

  Læs mere
 • Skatteret

  Moltke-Leth rådgiver om international og national skatteret, herunder skattepligt.

  Læs mere
 • Sø- og Transportret

  Moltke-Leth rådgiver om sø- og transportret for både speditører, vareejere og bortfragtere. Moltke-Leths klienter omfatter DSV og TiP Trailer, og vi rådgiver om alle aspekter indenfor transportretten typisk i forbindelse med skader eller tab.

  Læs mere
 • Virksomhedsoverdragelser

  Moltke-Leth har gennem årene deltaget i et betydeligt antal virksomhedsoverdragelser

  Læs mere