Leje- og erhvervslejeret

Moltke-Leth rådgiver også på alle områder inden for lejeret, herunder ikke mindst erhvervslejeretten.

Vores lejeretsadvokater beskæftiger sig specielt med:

  • Lejekontrakter, herunder forhandling og udarbejdelse heraf
  • Ændringer i lejeforhold, herunder rådgivning ved lejeændringer
  • Rådgivning ved opsigelse eller ophævelse af lejeforhold
  • Rådgivning ved afståelse, virksomhedsoverdragelse m.v.
  • Gennemførelse af sager ved huslejenævn og boligret
  • Rådgivning om lejefastsættelse i boliglejemål, herunder varsling af lejereguleringer også i ejendomme med omkostningsbestemt lejefastsættelse