Landbrug og skovbrug

Moltke-Leth rådgiver alle aktører indenfor landbrug og skovbrug med bl.a. køb og salg af landbrugsejendomme, herunder godser og større produktionsejendomme og yder specialiseret rådgivning om bl.a.:

  • Tilrettelæggelse af generationsskifte
  • Forhandling om og udarbejdelse af sameje- og interessentskabskontrakter samt forpagtnings- og samdriftsaftaler
  • Forhandling om og udarbejdelse af jagtlejekontrakter
  • Rådgivning om støtteordninger m.v.
  • Rådgivning om plan- og miljøforhold, herunder fredningssager og byggesager mv. i det åbne land
  • Vejrettigheder, herunder benyttelse af private fællesveje på landet
  • Rådgivning om udlejning af huse på landet, udarbejdelse af lejekontrakter samt bistand under sager ved huslejenævn og boligret
  • Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft i landbruget
  • Rådgivning om investering i landbrugsejendomme i udlandet