Selskabsret

Moltke-Leth rådgiver ejere og ledelse om alle forhold inden for selskabsret og tilknyttede retsområder:

  • Etablering af virksomhed, herunder valg af selskabsform
  • Ledelsens sammensætning, direktørkontrakter m.v.
  • Indgåelse af ejeraftaler mellem kapitalejere
  • Gennemførelse af generalforsamlinger og vedtægtsændringer
  • Kapitaltilførsel eller -afgang
  • Fusioner, spaltning eller likvidation
  • Omstruktureringer

Gennem onlineadgang til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan vi på få timer stifte selskaber eller ændre registreringer i eksisterende selskaber.