Fonde

Moltke-Leth rådgiver om danske og udenlandske – erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde samt Trusts. Desuden forvalter Moltke-Leth en række erhvervsfonde og familiefonde.