Sø- og Transportret

Moltke-Leth rådgiver om sø- og transportret for både speditører, vareejere og bortfragtere. Moltke-Leths klienter omfatter DSV og TiP Trailer, og vi rådgiver om alle aspekter indenfor transportretten typisk i forbindelse med skader eller tab.

Moltke-Leth rådgiver om:

  • Indgåelse af transport- og samarbejdsaftaler indenfor transportindustrien
  • Fragtføreransvar i forbindelse med “claims”, herunder dokumentation og opgørelse af skaden
  • Risikoovergang mellem sælger og køber
  • Søpant og tilbageholds- og panteret efter NSAB2015
  • Forsikringsdækning under CMR- og vareforsikringen
  • Andre aftaler indenfor transportindustrien, som vi har en særlig kommerciel indsigt i, f.eks. leasingaftaler, købsaftaler og værkstedsaftaler