Proces

Moltke-Leth har en betydelige erfaring med at bistå klinter indenfor juridisk konfliktløsning og proces herunder:

  • Førelse af rets-og voldgiftssager for domstolene, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og administrative klageinstanser herunder råd og nævn
  • Gennemførelse af syn og skøn herunder som led i en isoleret bevisoptagelse
  • Udfærdigelse af auktionsbegæringer og gennemførelse af tvangsauktioner ved fogedretterne

Vi fokuserer særligt på førelse af erhvervsretlige sager ved landets domstole og voldgiftsretter herunder eksempelvis indenfor entrepriseforhold.