Entreprise

Moltke-Leth rådgiver, som led i et løbende samarbejde med leverandører til byggeriet og med større og mellemstore professionelle investorer og projektudviklere inden for fast ejendom, om alle aspekter inden for entrepriseretten, herunder:

  • Forhandlinger med tilbudsgivere
  • Udarbejdelse af og rådgivning om entreprisekontrakter og kontrakter med tekniske rådgivere
  • Rådgivning i alle faser af projektforløbet
  • Deltagelse i forhandlinger ved konflikt mellem entreprenør og bygherre
  • Udførelse af sager for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og ved de almindelige domstole