Erstatning og forsikring

Moltke-Leth rådgiver indenfor alle grene af erstatnings- og forsikringsretten ligesom vi bistår i ansvarssager og skadesager ved både domstolene og ankenævn.

Moltke-Leth rådgiver endvidere om:

  • Etablering i Danmark, herunder kontakt til finanstilsynet og andre aktører inkl. klientens nøglemedarbejdere, f.eks. aktuarer.
  • Udfærdigelse af forsikringsbetingelser
  • Salg af forsikringsprodukter til forbrugere
  • Indgåelse af samarbejdsaftaler
  • Pensionsforsikringsaftaler