Generationsskifter

Moltke-Leth rådgiver om planlægning og gennemførelse af generationsskifter, herunder internationale generationsskifter.