Vores historie

Den korte historie om Moltke-Leth

Moltke-Leth blev etableret i 1939 af landsretssagfører Børge Moltke-Leth og er i dag et af Danmarks ældste advokatfirmaer. Som organisation har Moltke-Leth løbende tilpasset sig og fra 1. januar 2017 blev Moltke-Leth ændret til et kontorfællesskab med samarbejde mellem selvstændige advokatfirmaer. For nærmere oplysning herom se ”Advokater”.

Med et godt afsæt i kontorets værdigrundlag og historie har Moltke-Leth udviklet sig til i dag at være et moderne og dynamisk advokatkontor baseret på samarbejde, uddannelse, nytænkning og sparring advokaterne imellem.