Ansættelsesret

Moltke-Leth yder juridisk bistand og rådgivning indenfor alle aspekter af individuel og kollektiv arbejds- og ansættelsesret til primært virksomheder af alle størrelser men også til medarbejdere herunder direktører.

Moltke-Leth rådgiver også om alle områder indenfor persondataretten herunder specielt indenfor HR-området.

Vores ansættelsesretlige advokater har stor ekspertise indenfor den individuelle ansættelsesret og rådgiver bl.a. med:

  • ansættelseskontrakter, herunder forhandling og udarbejdelse heraf
  • ændringer i ansættelsesforholdet, herunder rådgivning og forhandling samt implementering heraf
  • opsigelser, advarsler, samt større afskedigelser (masseafskedigelser)
  • fratrædelsesaftaler, forhandling og udfærdigelse heraf
  • virksomhedsoverdragelser, medarbejdernes retsstilling,
  • konkurrencebegrænsninger, udfærdigelse og rådgivning
  • personalepolitikker, herunder udfærdigelse og implementering af personalehåndbog
  • graviditet-og barselsregler, diskrimination mv.
  • ferielov
  • rådgivning i øvrigt til den personaleansvarlige