Henrik Holmblad

Advokat (H)

Kontorfællesskab med Moltke-Leth A/S

Arbejdsområder:
Henrik Holmblad blev partner hos Moltke-Leth i 1996. I dag arbejder Henrik Holmblad hovedsageligt med dødsboer, familiens retsforhold, herunder ægtefælleskifter og ægtepagter, generationsskifter samt oprettelse af testamenter. Endvidere beskæftiger Henrik Holmblad sig med bestyrelse af fonde.

Henrik Holmblad er autoriseret bobestyrer ved skifteretterne på Frederiksberg og i Glostrup og bobehandler i ægtefælleskifter ved Skifteretten på Frederiksberg.

Uddannelse:
Advokat (1978)
Cand. jur. fra Københavns Universitet (1975)

Sprog:
Engelsk og skandinavisk

Bestyrelser:
Formand for bestyrelsen i KTI A/S
Bestyrelsesmedlem i Kunststof-Kemi A/S
Herudover er Henrik Holmblad bestyrelsesformand i en lang række fonde og legater

Medlemskaber:
Danske Arveretsadvokater

Henrik Holmblad har i en årrække været formand for Advokatrådets Uddannelsesudvalg, ligesom han har siddet i Kredsbestyrelsen for 1. kreds i Advokatrådet, blandt andet som næstformand.