Helle Gyldenberg Lassen

Advokatfuldmægtig

Helle Gyldenberg Lassen er autoriseret som advokatfuldmægtig under advokat Henrik Holmblad og beskæftiger sig hovedsageligt med dødsbobehandling og oprettelse af testamenter

Helle Gyldenberg Lassen har tidligere været ansat som fungerende funktionschef ved skifteretten på Frederiksberg og har således allerede inden sin fuldmægtigtid oparbejdet en stor viden om behandling af dødsboer.