Helle Gyldenberg Lassen

Advokat

Helle Gyldenberg Lassen beskæftiger sig hovedsageligt med dødsbobehandling og oprettelse af testamenter.

Helle Gyldenberg Lassen har tidligere været ansat som fungerende funktionschef ved skifteretten på Frederiksberg og har således allerede inden sin fuldmægtigtid oparbejdet en stor viden om behandling af dødsboer.