Helle Gyldenberg Lassen

Advokat og mediator

Helle Gyldenberg Lassen blev ansat hos Moltke-Leth i 2018 og beskæftiger sig hovedsageligt med familiens retsforhold, herunder dødsboer, ægtefælleskifter, forældremyndighed og samvær samt oprettelse af testamente/ægtepagt, ejendomshandler og civile retssager.

Helle har tidligere været ansat ved Danmarks Domstole i ca. 20 år, senest som chef ved Skifteretten på Frederiksberg og har således allerede inden sin tid hos Moltke-Leth oparbejdet en stor viden om bl.a. behandling af dødsboer.

Helle er i foråret 2023 uddannet certificeret mediator via Danske Advokater.

Uddannelse:
Mediator (2023)
Advokat (2019)
Cand. jur. fra Københavns Universitet (2013)

Sprog:
Engelsk og skandinavisk

Medlemskaber:
Danske Arveretsadvokater

Danske Familieretsadvokater