Helle Gyldenberg Lassen

Advokat

Helle Gyldenberg Lassen blev ansat hos Moltke-Leth i 2018 og beskæftiger sig hovedsageligt med dødsboer, familiens retsforhold, herunder ægtefælleskifter, forældremyndighed og samvær samt oprettelse af testamenter.

Helle Gyldenberg Lassen har tidligere været ansat ved Danmarks Domstole i ca. 20 år, senest som fungerende funktionschef ved Skifteretten på Frederiksberg og har således allerede inden sin tid hos Moltke-Leth oparbejdet en stor viden om bl.a. behandling af dødsboer.

Uddannelse:
Advokat (2019)
Cand. jur. fra Københavns Universitet (2013)

Sprog:
Engelsk og skandinavisk

Medlemskaber:
Danske Arveretsadvokater

Danske Familieretsadvokater