Jørn Qviste

Advokat (H)

Arbejdsområder:
Erhvervsret og løsning af tvister.
Fonde – danske og udenlandske – samt Trusts.

Internationale generationsskifter – planlægning og gennemførelse.
Skatteret – international og national.
Selskabsret og virksomhedsoverdragelser (M&A)

Uddannelse:
Møderet for Landsret og Højesteret
Cand.jur., Københavns Universitet (1970)

Sprog:
Engelsk og de skandinaviske sprog.

Bestyrelsesarbejde:
Carlo Gavazzi Participation A/S
Carlo Gavazzi Industri A/S
Carlo Gavazzi Handel A/S
Landsholdet ApS
Landsholdet Holding ApS
Candys Foundation
Købmand Niels Erik Munk Pedersen Fonden

Medlemskaber:
The International Academy of Estate and Trust Law
International Fiscal Association (IFA)
International Tax Planning Association (ITPA)
International Bar Association (IBA)