Henrik Wedell-Wedellsborg

Advokat

Arbejdsområder:
Rådgivning til land- og skovbrug, generationsskifter, oprettelse af testamenter og behandling af dødsboer, køb og salg af fast ejendom og rådgivning om fondsret og bestyrelsesarbejde. Almen praksis.

Sprog:
Engelsk

Bestyrelser:
Formandsposter i Det grevelige Dannemandske Stift med Aastrup Gods, Arne V. Schleschs Fond og i flere familiefonde. Tidligere, herunder i Magasin du Nord, L. Dæhnfeldt, Det Danske Stålvalseværk, Vallø Stift og Schackenborg Fonden.

Bestyrelsesmedlem i Den Kongelige Formidlingsfond, Prins Nikolai og Prins Felix Fonden, Europa Nostra Danmark, ANT-Fonden og tidligere i bl.a. Ebbe Muncks Mindefond, Gisselfeld Kloster, Dronning Ingrids Hæderslegat, Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond og Mary Fonden, H.K.H. Kronprinsesse Marys Fond.

Trustee, The American -Scandinavian Foundation og Præsident for Soldaterlegatet.

Karriere:
Cand.jur. fra Københavns Universitet 1969, samme år ansat i Advokatfirmaet Per Federspiel. 1973-74 ansat i det franske advokatfirma Gide Loyrette Nouel, Paris. 1973-1974 partner i Per Federspiel. 1977 Møderet for Højesteret, 1980- 2015 partner i Hjejle Gersted Mogensen, senere Bruun & Hjejle. Of Counsel samme sted 2015-17. Egen advokatvirksomhed 2018-2021. I kontorfællesskab med Moltke-Leth A/S fra 2022. Oberstløjtnant af reserven ved Den Kongelige Livgarde og har haft en række tillidshverv i forsvaret.