Astrid Vibe Sode Christiansen

Advokatfuldmægtig

Arbejdsområder:
Fonde – danske og udenlandske.
Internationale generationsskifter – planlægning og gennemførelse.
Skatteret – international og national.

Uddannelse:
Cand.jur. fra Københavns Universitet (2022)

Sprog:
Engelsk og de skandinaviske sprog