Vores historie

Den korte historie om Moltke-Leth Advokater

Moltke-Leth Advokater blev etableret i 1939 af landsretssagfører Børge Moltke-Leth og er i dag et af Danmarks ældste advokatfirmaer. Over årene har Moltke-Leth Advokater udviklet sig til et moderne advokatkontor med en god blanding af indarbejdede traditioner og spændende nytænkning.

Moltke-Leth Advokater blev fra 1. januar 2017 ændret til et kontorfælleskab med samarbejde mellem selvstændige advokatfirmaer. Vi henviser til hver advokat, se advokater, hvoraf fremgår de fuldstændige oplysninger om de enkelte advokatfirmaer. Endvidere henviser vi til vores almindelige forretningsbetingelser, herunder advokaternes fælles advokatansvarsforsikring hos Codan A/S, samt til Moltke-Leth Advokaters interne regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask mv. Se mere under klient.

Alle advokater hos Moltke-Leth Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Desuden gælder de advokatetiske regler samt at alle advokater hos Moltke-Leth Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, se mere under klient.