Formalia

Det praktiske omkring Moltke-Leth Advokater

Vi henviser til vores almindelige forretningsbetingelser, se nedenfor, herunder advokaternes fælles advokatansvarsforsikring og garantiordning hos Codan A/S, policenr. 9006239703. Advokat Suzanne T. Estrup, Preventive Law, har dog police nr. 900 626 0133, mens advokat Jens Peter Fabricius har police nr. 900 697 6740, begge hos Codan Forsikring A/S. Herudover henvises til Moltke-Leth Advokaters interne regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask mv., se nedenfor. Moltke-Leth Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Alle advokater hos Moltke-Leth Advokater er underlagt Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, desuden gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Alle advokater hos Moltke-Leth Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet.

Advokaternes juridiske adresse er Amaliegade 12.1., 1256 København K. Relevante kontaktoplysninger findes under hver advokat herunder hver advokats CvR.nr.

Moltke-Leth Advokater har klientbankkonti i Danske Bank og Nykredit bank.